Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

spalonyteatr
Reposted fromshakeme shakeme viawiksz wiksz
spalonyteatr
spalonyteatr
3120 7f31 500
Reposted fromrachel-green rachel-green viawiksz wiksz
spalonyteatr
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
spalonyteatr
3131 c8f7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiksz wiksz
spalonyteatr
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viascorpix scorpix
spalonyteatr
Reposted frommayamar mayamar viascorpix scorpix
spalonyteatr
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viascorpix scorpix
spalonyteatr
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viascorpix scorpix
spalonyteatr
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura - Opowiadania
Reposted fromintotheblack intotheblack viascorpix scorpix
spalonyteatr
5711 f282
Reposted fromgreensky greensky viacorazblizej corazblizej
spalonyteatr
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viawiksz wiksz
spalonyteatr
6153 dc2b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawiksz wiksz
spalonyteatr
6712 9892 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
spalonyteatr
Nie za wszystko da się przeprosić, ale wszystko można
wybaczyć. Nie wszystko można naprawić, ale wszystko
można zacząć od nowa.
Reposted frommosiek mosiek viaDaisy88 Daisy88

April 17 2018

spalonyteatr
Znasz taką sytuację, kiedy próbujesz sobie pomóc różnymi substancjami i nie pomaga?

Ja też.
spalonyteatr
3458 b81c 500

April 14 2018

spalonyteatr
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted from1923 1923 viazbitek zbitek
spalonyteatr
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazbitek zbitek
spalonyteatr
7605 32b3 500
A Long Way Down (2014)
Reposted frominstead instead viazbitek zbitek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl