Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
spalonyteatr
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
spalonyteatr
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
spalonyteatr
8956 ea66 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
spalonyteatr
4988 0565 500
Reposted fromZircon Zircon viawiksz wiksz
spalonyteatr
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viawiksz wiksz
spalonyteatr
7628 a974 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawiksz wiksz
spalonyteatr
5615 f310
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
spalonyteatr
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus viawiksz wiksz
spalonyteatr
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
spalonyteatr
spalonyteatr
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viatouchthesky touchthesky
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viawiksz wiksz
spalonyteatr
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Reposted fromshakeme shakeme viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Reposted fromnosmile nosmile viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Na zewnątrz możemy udawać twardych i niewzruszonych. Ale w głębi serca wszyscy szukamy miłości. Pragniemy być kochani. Czuć się potrzebni. Mieć własne miejsce, w którym moglibyśmy być sobą.
— Martyna Senator - "Z nicości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Sunset Mirror
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viatouchthesky touchthesky
spalonyteatr
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
spalonyteatr
9595 8d92 500
Reposted byfreewaydzonysstefaniaZeukoyourhabitzachlannySoulPLomka217sistermorphineOverseerSkretuyurasniebalaganChlebekoberjmeXavax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl