Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

spalonyteatr
3150 fdd9 500
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viacoldwater coldwater
spalonyteatr

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viatraampek traampek

November 13 2017

spalonyteatr
7207 f0f3 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaMaryiczary Maryiczary
spalonyteatr
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viapassionative passionative
spalonyteatr
3703 d14e 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
spalonyteatr
4164 9480 500
Kontakt z krzesłem, Gabriele Basilico (1984)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

November 10 2017

spalonyteatr
spalonyteatr
spalonyteatr
2663 7681 500
Reposted fromkillme killme viasomebodytolove somebodytolove
spalonyteatr
2492 3e11 500
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasomebodytolove somebodytolove
spalonyteatr
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę.
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viasatyra satyra
spalonyteatr
6383 63c3 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viasatyra satyra
spalonyteatr
2514 c3d0 500
Reposted fromtouchthesky touchthesky viasatyra satyra
spalonyteatr
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viacoldwater coldwater
spalonyteatr
2668 4ad0 500
Reposted fromtfu tfu viascorpix scorpix
spalonyteatr
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
spalonyteatr
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
spalonyteatr
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
spalonyteatr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl